NO05028 Byglandsfjorden

Da har vi tatt utgangspunkt i Sørlandets hovedstad, våknet opp til en fin ny dag og tenkt tilbake på en herlig kveld på det blide sørland.

Fra Kristiansand tar vi utrolig nok E18 i retning av Oslo! et lite stykke inntil vi tar av langs Rv452 mot Ålefjær og passerer blant annet vakre Justvik på vår vei.

Brått og uten særlig forvarsel tar vi til venstre og følger Rv453 mot Vennesla mens vi kjører langs den gamle ærverdige Setesdalsbanen ved Grovane.

Selv synes jeg denne veien gjennom skogsterrenget er en artig kjørestrekning med mye svinger og lett kupert terreng samtidig som veien har et godt dekke å by på. Ingenting mangler med andre ord.

Rett nord for Grovane tar vi til venstre nok en gang, denne gang langs Rv403 og lar nesa rette seg inn mot Iveland for så å komme inn på Rv9 – stamveien gjennom Setesdalen – ved Kile. Her tar vi til høyre og følger stamveien videre gjennom dalen.

Fra Kristiansand har vi kjørt langs Otra-vassdraget stort sett hele tiden. Et av Norges største vassdrag uten de store fossefall og ekstraordinæriteter, men faktisk relativt godt kjent for sin lakse- og ørretstamme. Vassdraget er godt brukt av laksefiskere, og med stort utbytte også. Ta derfor gjerne med deg en sammenleggbar fiskestang og prøv deg på laksen eller den store ørretbestanden dersom det lyster. For ordens skyld kan nevnes at fiskeutstyr også kan leies flere steder langs veien.

Det er stort sett brukbare veier, relativt bred og svingete. Med andre ord veldig bra for oss motorsyklister, men kanskje mindre bra for bilister med store krav til veistandard. Her kan det i hvert fall bli mye artig for oss.

NO05011 Mineralsenteret ved Evje

Rett før vi ankommer Evje og Hornnes kommune svinger vi av til høyre for å besøke den velkjente mineralparken. Veldig mange bergarter er utstilt her, både lokale og ikke lokale. Det er faktisk slik at mange av bergartene er hentet ut fra Flåt gruver som ligger rett nord for Evje, og derfor bringer en del av lokalhistorien videre. Absolutt verd å stikke innom.

Evje og Hornnes kommune er forøvrig mest kjent blant oss mannlige for Evjemoen, som nå forøvrig er nedlagt. Om noen år vil kanskje stedet bli kjent for sitt store motorsenter som i så fall kommer til å legge beslag på flere tusen mål. Området burde absolutt ligge til rette for et slikt gigantanlegg. Så langt har imidlertid ikke planene kommet ennå, men vi ønsker lykke til.

Vi kjører videre langs Rv9 fortsatt vi, og passerer Evje relativt raskt. Det er ikke så mye å stoppe etter dersom man ikke har spesielle behov. Beklager Evjedøler!

”Sørlandsporten”, ”Har-dangerporten” og ”Mosse-porten” er vel kjent for de fleste, men her nord for Evje burde man definitivt ha satt opp ”Setesdalporten”. Det er nemlig tydelig at vi nærmer oss et dalføre, kanskje det fineste av alle de store. Vi fortsetter imidlertid langs Otra-vassdraget og nærmer oss Byglandsfjord – et lite tettsted i sørenden av innsjøen Byglandsfjorden.

Dere vil oppleve at det langs ruten – i hvert fall de første 5-6 mil fra Kristiansand – er mange og lange rette strekninger. Lysten til å vri litt ekstra på høyrehånda er derfor definitivt tilstede. Det har den vært (og er den fortsatt…) også hos meg, men jeg vil ikke påstå at det har vært noen stor suksess; Det er relativt mange kontroller oppover! Antall fartskontroller har en tendens til å øke proporsjonalt med antall fine strekninger – så også her idet vi nærmer oss Evje. Jeg hever derfor ”Vær forsiktig” plakaten.

Rett før vi ankommer tettstedet Byglandsfjord passerer vi et raftingsenter som kan være verd en liten pause. Jeg vil vel ikke påstå at stedet legger opp til den mest spektakulære raftingseansen, men artig er det – spesielt for nybegynnere. Her kan man også få en enkel overnatting og melde seg på både elgsafari, ridetur, klatring, leie mountainbike og kano. Det er med andre ord et passelig sted for andre aktiviteter i og med at det ligger rett ved Rv9.

Etter å ha passert raftingsenteret kommer vi til en demning som utgjør starten på selve Byglandsfjorden. Fra Byglandsfjorden går stamveien langs den østre siden av fjorden, mens en alternativ rute fra Byglandsfjord til tettstedet Bygland er på vestsiden av Byglandsfjorden. Hit kommer du ved å ta til venstre i rundkjøringen syd for Byglandsfjord og ta veien i retning av Storestraum og Frøyrak. Dette gir et litt annet panorama over både fjorden og selve dalføret og har en langt mer spektakulær kjørestrekning både når det gjelder veibredde, – standard, -dekke og antall svinger. Det er en artig tur, men relativt krevende. Foruten de mer ordinære sauer og kuer langs veien, har faktisk også hjorten kommet dit selv om Setesdalen er ganske langt øst. Det er kanskje ikke så spektakulært det heller, men for noen år siden var det flere bilister som møtte på en binne med 2 bjørnunger og det anser jeg for å være spektakulært… Hva du ville gjort med en stor bjørn 100m foran sykkelen din vet ikke jeg, men kanskje ønsker du deg en rask revers på neste sykkel?

Selv velger jeg å kjøre østsiden oppover, og anbefaler de som ikke nødvendigvis har familie eller kjente i området – hvilket er de fleste, men ikke meg – å ta en rast langs fjorden. Det er mange vakre steder med både svaberg og strender, og det er absolutt mulig med en dukkert i et klart, rent og deilig ferskvann. Regner med at også du opplever å svette på innsiden av kjøredressen fra tid til annen, så hopp uti.

Enten man kjører på øst- eller vestsiden av Byglandsfjorden er det to typer dyr som bør nevnes med et utropstegn og det er elgen og gaupa! Det er mye elg og det har vært mange hendelser i området, så vær obs når du kjører spesielt i skumringen. Den som er litt observant når man kjører inn i Bygland kommune vil også legge merke til at kommunevåpenet preges av det andre dyret – nemlig gaupe. Et relativt ukjent og lite utbredt dyr i Norge forøvrig, men ikke i Bygland kommune. Det har vært gitt fellingstillatelse på gaupe i kommunen fordi den har tatt sau og det har til og med vært ordinær jakt på grunn av mengden gaupe i området. Man har også sett gaupe helt ned til bebyggelsen i kommunen selv om gaupa normalt er veldig sky. Det har faktisk også hent at man har sett den langs veien, men da gjerne tidlig på morgenen.

Setesdalen (del 1)

På Byglandsfjord kan du ta en stopp og være med på en tur med Norges eldste eksisterende vedfyrte dampbåt – Bjoren, som forøvrig er lokaluttrykket for Bever. Hver lørdag tar den en runde på et par timer på fjorden, et behagelig avbrekk i kjøringen. Tidligere tok den turen gjennom slusene ved Storestraum og fortsatte opp til Ose, men det gjør den ikke lenger så man får nøye seg med en tur på fjorden utenfor Byglandsfjord. Absolutt ingen dårlig erstatning, spør du meg.

Rett nord for Bygland kommer vi til Storestraum som utgjør den nordlige grensen av Byglandsfjorden, mens selve Otra-vassdraget fortsetter videre oppover dalen – faktisk hele dalen helt opp til Bykle og Hovden. Vi fortsetter som planlagt langs Rv9, og i det vi passerer Storestraum kjører også vi over på vestsida av vassdraget, samtidig som vi møter veien som utgjør den alternative ruten som du kunne kjøre fra Byglandsfjord og nordover via Frøyrak.

Fra Storestraum finnes en alternativ vei nordover i dalføret og da på østsiden av vassdraget. For å kjøre østsiden tar man til høyre rett nord for Bygland (og sør for Storestraum) fra Rv9 i retning av Åraksbø og fortsetter denne veien. Det er mindre trafikk, smalere vei og mer svinger og den kommer inn igjen på Ose ca 2 mil nord for Storestraum. Du kan også fortsette østsiden enda lenger nordover i dalføret, men da skal du enten være godt kjent eller ha et godt og detaljert kart.

Du kan ikke kopiere innhold fra ReiseLiv.blog.  Du kan derimot donere og så få tilgang til bilder.